Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2015

mary-jane
mary-jane
0259 6d0b 390
mary-jane
Czy to nie jest wielka rzecz- znaczyć dla kogoś wszystko?
— Bruno Schulz
mary-jane
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
mary-jane
mary-jane
mary-jane
Recepta na szczęście w miłoœści:
Zamiast wielu prezerwatyw z gumy,
włóż jedną obrączkę ze złota.
— Wojciech Cejrowski / Młot na lewicę
mary-jane
mary-jane
mary-jane
mary-jane
4508 e8dd 390
Chyba czas o tym pamietac...
mary-jane

January 26 2015

2829 b9ca 390
Reposted fromlivela livela viagnijacamlodapanna gnijacamlodapanna
mary-jane
9602 52a2 390
mary-jane
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię. 
— Marek Hłasko
Reposted fromheartbreak heartbreak vianovvak novvak
mary-jane
5721 f722 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vianovvak novvak
8625 152a 390
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress vianovvak novvak
mary-jane
9930 bddc 390
Reposted fromflamesoflove flamesoflove vianovvak novvak
mary-jane
4508 e8dd 390
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward vianovvak novvak
mary-jane
6280 ce2e 390
Reposted fromaniczorka aniczorka vianovvak novvak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl